PRIVACY VOORWAARDEN

Hairfashion Breukelen

Hairfashion Breukelen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hairfashion Breukelen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Persoonsgegevens/foto’s van klanten of leveranciers worden door Hairfashion Breukelen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hairfashion Breukelen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Hairfashion Breukelen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Als Hairfashion Breukelen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.